Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước cho hơn 2.700 hộ dân ở nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí trên 14 tỷ đồng lắp đặt hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 2018 cho 2.722 hộ, theo Quyết định 05 của UBND tỉnh.

Người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng tự chế hệ thống lọc nước để sử dụng hằng ngày

Người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng tự chế hệ thống lọc nước để sử dụng hằng ngày

Có 5 đối tượng thuộc 8 huyện Hòa Thành, , Bến Cầu, Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu, Trảng Bàng và Gò Dầu được hỗ trợ, gồm: hộ có công với cách mạng (1.121 hộ); hộ nghèo (688 hộ); hộ cận nghèo (539 hộ); hộ có mức sống trung bình (191 hộ) và hộ nông thôn khác (203 hộ), trong đó, huyện có số hộ được hỗ trợ nhiều nhất, với 813 hộ.

Đây là những hộ sống ở nông thôn ngoài vùng cấp nước của các công trình cấp nước tập trung, chưa tiếp cận được với nguồn theo Quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT của Bộ trên địa bàn tỉnh.

Về mức chi hỗ trợ, đối với hộ có công với cách mạng và hộ nghèo sẽ được hỗ trợ 100% theo giá thực tế, nhưng tối đa không quá 6 triệu đồng/hộ; đối với hộ cận nghèo sẽ hỗ trợ 75% theo giá thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/hộ; đối với hộ có mức sống trung bình sẽ hỗ trợ 50% theo giá thực tế nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng/hộ; đối với những hộ khác, mức hỗ trợ là 30% theo giá thực tế nhưng tối đa không quá 1,8 triệu đồng/hộ.

Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách tỉnh, nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ có mục tiêu cho UBND cấp huyện.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm