Hỗ trợ nông dân sử dụng, lai tạo giống mới trong chăn nuôi

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Văn Chiến vừa ký quyết định ban hành chính sách hỗ trợ nông dân sử dụng, lai tạo giống mới nhằm nâng cao hiệu quả chăn nuôi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

Chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình tại xã Bàu năng, huyện Dương Minh Châu

bò quy mô hộ gia đình tại xã Bàu năng, huyện Dương Minh Châu

Đối tượng được áp dụng hỗ trợ là hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi trâu, bò, heo, gia cầm (không bao gồm các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp).

Theo đó, hộ gia đình có nhu cầu gieo tinh nhân tạo để thực hiện phối giống cho heo nái và trâu, bò cái sinh sản sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí phối giống nhân tạo với định mức đối với heo nái là 4 liều/con/năm (mỗi liều 50.000 đồng); bò thịt 2 liều/con/năm (mỗi liều 120.000 đồng); bò sữa, trâu 4 liều/con/năm (mỗi liều 150.000 đồng).

Ngoài ra, người chăn nuôi còn được hỗ trợ kinh phí mua vật tư phục vụ cho công việc phối giống như nitơ lỏng, găng tay, dẫn tinh quản (ống gel, súng bắn tinh…).

Tỉnh cũng hỗ trợ một lần đến 50% giá trị khi hộ gia đình ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn (theo Quyết định số 12/2016 /QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) có nhu cầu mua heo, trâu, bò đực giống; gà vịt giống bố mẹ hậu bị (mỗi hộ chỉ được hỗ trợ mua heo giống hoặc bò giống, trâu giống, gà, vịt bố mẹ hậu bị) với định mức hỗ trợ tối đa là: heo đực giống 3 con/hộ (5 triệu đồng/con 6 tháng tuổi trở lên), bò đực giống 1 con/hộ (20 triệu đồng/con 12 tháng tuổi trở lên), trâu đực giống 1 con/hộ (25 triệu đồng/con 24 tháng tuổi trở lên); gà, vịt giống bố mẹ hậu bị là 200 con/hộ (50 ngàn đồng con 8 tuần tuổi trở lên).

Tỉnh cũng quy định tiêu chuẩn, chất lượng con giống được sử dụng để gieo tinh nhân tạo hoặc mua con giống đối với lợn là giống thuần Yorshire, Lndrace, Duroc, Pietrain và các dòng lai tạo giữa các giống này; đối với trâu là các giống trâu nội, trâu Murah; đối với bò là giống Zêbu (Sind, Sahiwal, Brahman) thuần; các giống bò sữa cao sản nhập khẩu (Holstein, Yersey), đối với gà, vịt bố mẹ hậu bị là gà hướng thịt và hướng trứng.

Ngoài các khoản hỗ trợ kể trên, để khuyến khích người chăn nuôi , tỉnh cũng hỗ trợ một lần 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học, hoặc giá trị làm nệm lót sinh học, xử lý chất thải trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm