Hình thành các vùng chuyên canh gắn với thị trường và công nghiệp chế biến

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp đạt khá, chất lượng tăng trưởng dần được cải thiện. Giá trị sản xuất đạt 25.929 tỷ đồng, tăng 1,1% (so kế hoạch đạt 96%), trong đó nông nghiệp đạt 25.189 tỷ đồng, bằng 99%; lâm nghiệp đạt 317 tỷ đồng, tăng 5,3%; thủy sản 422 tỷ đồng, giảm 1,4%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,8% (đạt 100% so kế hoạch). Trong đó, tỷ lệ cư dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia QCVN02: 2009/BYT, đạt 60,1%; riêng các xã nông thôn mới đạt 65%. Hiện có 20/86 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và tính đến cuối năm 2018 có 36/80 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100% kế hoạch).

Trong năm 2018, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, hình thành các gắn với thị trường và . Cụ thể, giảm diện tích mì, mía, cao su hiệu quả thấp để trồng các loại rau, cây ăn trái tiềm năng quy mô tập trung, có giá trị kinh tế cao như cây nhãn, sầu riêng, mãng cầu…, trong đó phát triển mạnh nhất là cây nhãn và sầu riêng.

Tình hình sâu bệnh trên một số cây trồng chính (trừ cây khoai mì) giảm hơn so với năm 2017, chủ yếu gây hại ở mức độ nhẹ, cục bộ.

Năm qua, các nội dung trong chương trình công tác UBND tỉnh đã được ngành Nông nghiệp tập trung triển khai đúng thời hạn. Các đề án, dự án, chính sách hỗ trợ nông nghiệp bước đầu góp phần thúc đẩy bền vững, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, giảm chi phí sản xuất, bảo đảm và vệ sinh môi trường. Việc phát triển mạnh, chủ yếu là cây ăn trái theo hướng giá trị gia tăng cao như mít, nhãn, bưởi…

Chăn nuôi có bước tăng trưởng vượt bậc theo hướng trang trại tập trung công nghiệp, bán công nghiệp chiếm trên 70% số đàn; số cơ sở được cấp giấy chứng nhận tăng lên 45 cơ sở.

Doanh nghiệp nêu ý kiến về những khó khăn đối với ngành sản xuất khoai mì

Doanh nghiệp nêu ý kiến về những khó khăn đối với ngành sản xuất khoai mì

Tuy nhiên, ngành Nông nghiệp tỉnh trong năm 2018 vẫn còn những hạn chế như đầu ra cho nông sản còn bấp bênh, khiến giá trị sản xuất của ngành chưa đạt như kế hoạch đề ra; liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thị và thị trường phát triển chậm; doanh nghiệp thu mua sản phẩm chưa tạo được niềm tin đối với người dân; giá cả và hình thức thu mua chưa được người dân thống nhất cao.

Sản xuất , chưa đáp ứng quá trình chuyển dịch sản xuất. Chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm qua kiểm tra, giám sát cho thấy mức độ vi phạm chưa có chiều hướng giảm…

Năm 2019 ngành Nông nghiệp tỉnh hướng đến mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh;  nâng cao thu nhập của người nông dân. Rà soát quy hoạch, kế hoạch sản xuất theo lợi thế và nhu cầu thị trường. Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch lao động.

Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; tổ chức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị ngành Nông nghiệp cần nhận diện những khó khăn, thách thức năm 2019 như thời tiết, dịch bệnh, giá cả nông sản có lúc xuống thấp… để có những giải pháp ứng phó hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cần thực hiện tốt 10 nhiệm vụ mà tỉnh giao trong năm 2019, như bảo đảm đẩy nhanh các công trình hạ tầng phục vụ tái cơ cấu cây trồng; cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cây mì, cây mía; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu; gắn nông nghiệp với du lịch; chú trọng quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm