Gò Dầu: Vận động trên 570 triệu đồng cho công tác xây dựng nông thôn mới

Trong quý I.2016, huyện đã huy động được 577 triệu đồng, phục vụ cho công tác ở địa phương.

Trong đó, đã huy động sức dân tham gia xây dựng, sửa chữa 8 con đường nông thôn có tổng chiều dài 1.576 mét, với tổng số tiền là 277 triệu đồng. Các xã vận động nhân dân và các mạnh thường quân hỗ trợ xây tặng 5 căn nhà đại đoàn kết, có tổng trị giá 300 triệu đồng.

Khởi công xây dựng đường giao thông nội đồng ở xã Thanh Phước.

Khởi công xây dựng đường giao thông nội đồng ở xã Thanh Phước.

Huyện đã đầu tư khởi công xây dựng mới 54 công trình, tập trung chủ yếu ở xã Bàu Đồn (dự kiến xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2016), như làm đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thủy lợi…

Ngoài ra, trên địa bàn xã Phước Đông, huyện đã bổ sung đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao- Học tập cộng đồng xã (khởi công trong tháng 3.2016); xây dựng đường giao thông nội đồng ở xã Thanh Phước.

Đến nay, toàn huyện Gò Dầu có 1 xã (Phước Trạch) đạt chuẩn xã nông thôn mới; xã Phước Đông đạt 19/19 tiêu chí; Bàu Đồn đạt 15 tiêu chí; 3 xã Cẩm Giang, Thanh Phước và Phước Thạnh đạt 14 tiêu chí; Hiệp Thạnh, Thạnh Đức cùng đạt 12 tiêu chí.

Theo N.H (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm