Gò Dầu, Trảng Bàng: Kinh tế tiếp tục phát triển

Trong 9 tháng đầu năm 2017, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gò Dầu ổn định, nông dân có lãi. Các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả. Huyện đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống, không để xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, trên đàn gia súc, gia cầm.

Nông dân xã Bàu Ðồn thu hoạch lúa giống vụ Hè Thu năm 2017

Nông dân xã Bàu Đồn thu hoạch lúa giống năm 2017

Trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện mô hình liên kết thâm canh lúa theo hướng . Trong 2016-2017, nông dân xuống giống 1.252 ha, đã thu hoạch xong và lãi cao hơn ngoài mô hình khoảng từ 3,5 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng/ha. Vụ Hè Thu 2017, mô hình này triển khai xuống giống 760 ha. Hiện nay, đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 6,2 tấn/ha, giá bán bình quân 4.750 đồng/kg.

Về mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, vụ Đông Xuân 2016-2017 triển khai trên diện tích 130 ha. Mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP triển khai trên diện tích 30 ha tại xã Phước Thạnh đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Mô hình sản xuất lúa giống do trại giống thuộc Trung tâm Khuyến nông Tây Ninh triển khai thực hiện vụ Đông Xuân 27 ha, vụ Hè Thu 69 ha. Hiện nông dân đã thu hoạch xong, năng suất bình quân 7 tấn/ha, giá bán 6.170 đồng/kg.

Nhìn chung, trong 9 tháng, kinh tế huyện được duy trì ổn định. Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính tăng so cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp đạt kết quả khả quan. Thu ngân sách đạt cao so với dự toán.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân và Hè Thu trên địa bàn huyện được hơn 45.300 ha, đạt trên 100% so với kế hoạch và tăng 6% so cùng kỳ (SCK). Chăn nuôi gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển.

Trên địa bàn huyện hiện có 59 trang trại. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tương đối ổn định, các ngành chủ yếu đều tăng SCK. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại ngày càng phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện trong 9 tháng qua ước hơn 124 tỷ đồng, đạt gần 78% so với dự toán và tăng gần 26% SCK.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm