Gò Dầu: Tập trung sản xuất giống lúa OM 5451

Hiện nay, huyện Gò Dầu đang tập trung sản xuất giống lúa OM 5451 ở cả hai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và mô hình nhân giống lúa xác nhận. Đây là giống lúa phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu ở địa phương, cho năng suất khá cao.

có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày, chiều cao cây từ 95 đến 100cm, ít đổ ngã, năng suất đạt 6 tấn đến 8 tấn/ha ở . Giống lúa chịu phèn khá, ít bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, thích hợp cả 3 vụ trong năm. Hạt gạo dài, trắng, đẹp; cơm có mùi thơm nhẹ, mềm, có độ dẻo.

Gò Dầu: Tập trung sản xuất giống lúa OM 5451

Trong vụ Đông Xuân 2017-2018, nông dân xã Cẩm Giang đã sản xuất 50 ha giống lúa OM 5451, năng suất bình quân 6,3 tấn/ha, giá bán 5.300 đồng/kg, lợi nhuận bình quân 23 triệu đồng/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà từ 3 đến 4 triệu đồng/ha.

Trong 2018, mô hình nhân giống lúa xác nhận đã triển khai được 15 ha với giống lúa OM 5451 tại các xã Cẩm Giang, Bàu Đồn. Hiện lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng bình thường.

Đến nay, nông dân trên địa bàn huyện đã xong vụ Hè Thu, tổng được hơn 9.420 ha, đạt tỷ lệ gần 101% so với kế hoạch.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm