Giải ngân vốn cho người dân các huyện Châu Thành, Dương Minh Châu, Tân Châu

Mới đây, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Châu Thành phối hợp cùng chính quyền xã Hòa Hội giải ngân cho các hộ dân địa phương.

Giải ngân cho các hộ dân xã Hòa Hội, huyện Châu Thành

Giải ngân cho các hộ dân , huyện

Đợt giải ngân này, có 87 hộ là đoàn viên, hội viên các đoàn thể được xét vay với số tiền trên 2,6 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn.

Trong đó, giải ngân vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn cho 41 hộ với số tiền 492 triệu đồng; giải ngân nguồn vốn giải quyết việc làm cho 15 hộ số tiền 670 triệu đồng và vốn hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn cho 31 hộ với số tiền 1,445 tỷ đồng.

Việc giải ngân nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm và hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người dân vùng biên giới, tạo điều kiện để người dân được sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới.

Thiện Nhân

* Trước đó, huyện cũng đã tổ chức giải ngân Dự án bò sinh sản cho 12 hội viên nông dân ở . Mỗi hộ được vay số tiền từ 20-25 triệu đồng trong thời hạn 1 năm, lãi suất 0,7%/tháng.

Trao vốn cho các hội viên nông dân xã Phước Ninh

Trao vốn cho các hội viên nông dân xã Phước Ninh

Từ đầu năm 2018 đến nay, Hội Nông dân huyện Dương Minh Châu đã giải ngân được 5 dự án cho 89 hội viên nông dân vay với tổng số vốn gần 1,5 tỷ đồng.

HT

* Tại , Hội Nông dân huyện phối hợp với Hội Nông dân giải ngân vốn quỹ chăm sóc cây cao su.

Trong đợt này, Tân Hiệp có 10 hộ được vay vốn, với tổng số tiền 150 triệu đồng, bình quân mỗi hộ được vay từ 10-20 triệu đồng, thời gian vay 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng.

Năm 2017, Hội Nông dân huyện Tân Châu đã giải ngân vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân số tiền trên 1,2 tỷ đồng cho trên 120 hộ vay. Trong đó, có 2 dự án do vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân với số tiền 370 triệu đồng.

Chí Thành

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm