Gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với tăng trưởng xanh

Sau 2 năm (2014-2015) triển khai Đề án , bước đầu Đề án đã đạt những kết quả đáng khích lệ, góp phần cải thiện nhanh đời sống khu vực nông thôn Tây Ninh.

Khởi sắc

Giai đoạn 2011-2015, sản xuất nông – lâm – thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định; giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản tăng bình quân 5,5%/năm; chất lượng sản xuất hàng hóa từng bước được nâng lên. Riêng năm 2015, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 26.099 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2013, trong đó: 25.316 tỷ đồng (tăng 11,3%), lâm nghiệp 378 tỷ đồng (tăng 1,2%), thủy sản 405 tỷ đồng (tăng 33,5%). Đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn được nâng cao, thu nhập của người dân khu vực nông thôn đạt 29,7 triệu đồng/người năm 2014, tăng 21,7% so với năm 2012. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải thiện nhanh, có 16 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Công tác chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng khai thác lợi thế của từng vùng, sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ được thực hiện ngày càng tốt hơn, khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm từng bước được nâng cao. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng phát triển sản phẩm có lợi thế so sánh và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với tăng trưởng xanh

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Tây Ninh xác định rõ những sản phẩm có lợi thế và tiềm năng cùng với những sản phẩm chủ lực nhưng có khả năng cạnh tranh yếu để có giải pháp cho từng sản phẩm nhằm từng bước tái cơ cấu, đảm bảo khả năng cạnh tranh đáp ứng lộ trình hội nhập.

Để nâng cao giá trị gia tăng các nông sản phẩm của tỉnh, công tác tăng cường ứng dụng chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, giống mới có năng suất, chất lượng, cơ giới hóa được quan tâm hàng đầu. Tỉnh đã xây dựng thành công một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình cơ giới hóa đồng bộ, chuyên canh quy mô lớn, mô hình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm,… gắn với thị trường và công nghiệp chế biến, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Một số chính sách hỗ trợ sản xuất được quan tâm triển khai và xây dựng một số chính sách đặc thù phát triển nông nghiệp của tỉnh.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản ổn định, an toàn dịch bệnh được đảm bảo. Sau 2 năm thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi, nhiều hộ nông dân đã chuyển dần từ chăn nuôi quy mô hộ sang phát triển trang trại công nghiệp, xây dựng thành vùng . Trong đó, các vật nuôi chủ lực như bò sữa, heo thịt, gia cầm… có số lượng ngày càng tăng. Giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2015 thực hiện 3.232 tỷ đồng, tăng 26,6% so với năm 2013. Tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp chiếm gần 13%.

Thu hút đầu tư nông nghiệp được chú trọng, bước đầu thu hút vốn, công nghệ và tạo sản phẩm,góp phần phát triển ngành nông nghiệp địa phương; tỉnh quan tâm và đang xây dựng cơ chế, tạo quỹ đất sạch để ưu tiên thu hút phát triển một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Chủ động nâng cao lợi thế cạnh tranh

Theo chia sẻ của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh – ông Võ Đức Trong, Tây Ninh sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp; tuy nhiên để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp địa phương gắn với vùng, gắn Đề án tái cơ cấu của tỉnh với quy hoạch chung của cả nước và khu vực thật sự hiệu quả, tỉnh đã phân tích, đánh giá chi tiết từng nguồn lực có liên quan để làm căn cứ định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cụ thể về tiềm năng lợi thế, Tây Ninh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý – kinh tế và các điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi đối với phát triển KT – XH nói chung và nông nghiệp nói riêng. Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang từng bước được hoàn thiện, thực sự là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Nổi bật là nguồn nước mặt của Tây Ninh rất dồi dào, phục vụ cho phát triển nông nghiệp với hoạt động của sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và công trình thủy lợi lớn nhất nước – hồ Dầu Tiếng; diện tích mặt nước 27.000 ha, dung tích 1,5 tỷ m³ cùng hệ thống kênh thủy lợi. Nguồn nước ngầm của Tây Ninh khá lớn; tổng lưu lượng nước ngầm có thể khai thác được 50.000 – 100.000m³/giờ. Vào mùa khô, vẫn có thể khai thác nước ngầm, đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ở khu vực ngoài vùng thủy lợi hồ Dầu Tiếng.

Ngoài ra, Tây Ninh còn là vùng nguyên liệu của nhiều loại cây trồng với các gắn liền với các nhà máy chế biến nông sản tại chỗ, đặc biệt là mía, khoai mì, cao su. Trong đó, cây lúa có diện tích gieo trồng 144.000 ha, sản lượng 761.000 tấn, là tỉnh có diện tích và sản lượng lúa lớn nhất trong các tỉnh Đông Nam bộ; cây mía diện tích 14.245 ha, sản lượng 1.070.000 tấn, đứng đầu các tỉnh Đông Nam bộ, đứng thứ 06 cả nước và hiện có 3 nhà máy sản xuất đường lớn có tổng công suất 14.800 tấn mía cây/ngày; khoai mì diện tích khoảng 57.608 ha, sản lượng 1,87 triệu tấn, đứng thứ 2 cả nước; cây cao su diện tích khoảng 95.354 ha với sản lượng 86.094 tấn mủ và hiện có 23 công ty, doanh nghiệp sản xuất chế biến tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu…. Chăn nuôi phát triển ổn định với 3 sản phẩm chính là bò thịt, heo và gia cầm; toàn tỉnh hiện có 147 trang trại chăn nuôi gia súc đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, một phần cung cấp cho thị trường TP. Hồ Chí Minh và khu vực.

Với các tiềm năng thế mạnh trên, Tây Ninh mong muốn, tìm liên kết cơ hội đầu tư mở rộng các mặt hàng nông sản thế mạnh, và các nông sản tiềm năng của tỉnh cũng như phát triển nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm phù hợp thị trường; sẵn sàng tạo cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp.

Trên cơ sở xác định những thành quả đã đạt được, đồng thời tìm ra những tồn tại hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp với mục tiêu nâng cao lợi thế cạnh tranh của các ngành hàng nông nghiệp nói riêng và toàn ngành nông nghiệp Tây Ninh nói chung. Ông Trong cho biết, để hoàn thành mục tiêu đề ra, tỉnh cần thực hiện đồng bộ các nội dung, từ tái cơ cấu sử dụng các nguồn lực, tái cơ cấu công nghệ sản xuất, tái cơ cấu về hình thức tổ chức sản xuất và đặc biệt là tái cơ cấu về các chủ thể sản xuất kinh doanh nhằm gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Với các nội dung này, cần có sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế, xã hội vào quá trình tái cơ cấu ngành; nông dân và doanh nghiệp trực tiếp đầu tư đổi mới quy trình sản xuất, công nghệ và thiết bị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.

Cũng theo ông Trong, một trong những định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp cả nước là phát triển bền vững, chính vì vậy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 phải phù hợp với quan điểm tăng trưởng xanh của cả nước và vùng Đông Nam bộ; qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo Kim Băng - Minh Tuấn (Vietnam Business Forum)

Bạn có thể quan tâm