Đổi mới toàn diện công tác cải cách hành chính

Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, năm 2018 là năm đổi mới toàn diện công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh và đã đạt được một số kết quả ban đầu rất quan trọng, làm nền tảng nâng cao chất lượng CCHC cho những năm sau.

Năm 2018, với việc chuyển giao nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo CCHC từ Sở Nội vụ về Văn phòng UBND tỉnh, tỉnh đã thành lập và đưa và hoạt động giai đoạn 1 từ ngày 15.3 và hoạt động hoàn chỉnh từ ngày 1.11. Đến nay, trung bình mỗi ngày Tây Ninh tiếp nhận trên 300 lượt hồ sơ giải quyết (TTHC) của tất cả các sở, ngành tỉnh và cấp căn cước công dân của Công an tỉnh.

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục căn cước công dân cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Tiếp nhận, giải quyết thủ tục căn cước công dân cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

Các hồ sơ, TTHC tại Trung tâm được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý và hoàn trả kết quả. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện công ích nhằm bảo đảm việc luân chuyển hồ sơ đến các sở, ngành giải quyết, cũng như trả kết quả đến người dân, doanh nghiệp kịp thời. Kết quả, trong năm 2018, tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và sớm trước hạn đạt 99,44%, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn còn 0,56%.

Phần mềm tập trung trong giải quyết TTHC được nâng cấp, hoàn thiện thực hiện thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hiện nay toàn tỉnh có 1.884 TTHC, trong đó cấp tỉnh là 1.446 TTHC, cấp huyện 290 TTHC và cấp xã 148 TTHC. Từ tháng 10.2018, tỉnh đã triển khai thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và Tài nguyên môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính, giúp cho người làm thủ tục về đất đai không phải đi lại nhiều lần giữa 2 cơ quan để làm thủ tục

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc liên hệ giải quyết các TTHC, từ ngày 1.11.2018, Tây Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước chính thức ứng dụng mạng xã hội Zalo trong việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC công theo mức độ, bước đầu áp dụng với 9 loại thủ tục phát sinh nhiều.

Đối với ứng dụng này, người dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh truy cập đến Cổng hành chình công Tây Ninh, chụp ảnh thành phần hồ sơ, rồi gửi cho cơ quan giải quyết. Người dân không phải đến nộp hồ sơ giấy trực tiếp. Khi có kết quả, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính sẽ nhắn tin cho người dân đến lấy kết quả.

Đây là một trong những hình thức đột phá mới trong khâu giải quyết thủ tục hành chính nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, còn triển khai ứng dụng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua mạng xã hội , người phản ánh có thể chụp ảnh, ghi âm, nhắn tin và gửi về bộ phận tiếp nhận của UBND tỉnh để phản ánh những vấn đề xã hội.

Tuy nhiên, do đây là phương thức mới nên còn nhiều người dân, cơ quan chưa biết. Do đó cần có sự tuyên truyền của các cơ quan ban, ngành, chính quyền cơ sở để người dân hưởng ứng.

Trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ về công tác CCHC, như nâng cao chất lượng phục vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hành chính tập trung tại cấp huyện, cấp xã; từ năm 2019, người dân và doanh nghiệp chỉ phải tới một địa điểm duy nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả, không phải đi lại nhiều lần; các hồ sơ được giải quyết đúng hẹn hoặc sớm trước hẹn, tiến tới không còn hồ sơ trễ hẹn; cũng trong năm 2019, tiến hành bổ sung các TTHC được nhận qua Zalo.

Năm 2019 sẽ xây dựng trục liên thông dữ liệu trong tỉnh để làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành kinh tế – xã hội của tỉnh với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, theo hướng thuê dịch vụ. Đồng thời ứng dụng mạnh công nghệ thông tin vào các hoạt động hành chính của nhà nước để giúp cá nhân, tổ chức thực hiện nhanh chóng các TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí và ngăn ngừa tham nhũng. Tiếp tục rà soát các TTHC, quy trình điện tử để ngày càng giảm thời gian giải quyết TTHC…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm