Đình Thần Thanh Phước tổ chức Lễ Kỳ Yên năm 2018

Từ ngày 1-3.4.2018 (nhằm 16-18 tháng 2 năm Mậu Tuất), Ban Quý tế Đình Thần Thanh Phước tổ chức Lễ hội Kỳ Yên năm 2018.

Lễ hội Kỳ Yên năm nay cũng như thường năm được tổ chức bằng các nghi thức: thỉnh tro, cúng an vị, cầu an, tỉnh sanh túc yết, lễ đàn cả… cầu cho quốc thái dân an, bá tánh an cư lạc nghiệp.

Nghi thức Thỉnh Tro trong Lễ Kỳ Yên Đình Thanh Phước

Nghi thức Thỉnh Tro trong

Đình Thanh Phước được xây dựng từ năm 1897, là một trong những ngôi đình lớn trong tỉnh Tây Ninh.

Đình thờ ông Đặng Văn Châu, lãnh binh triều Nguyễn, là người đầu tiên đến khai phá vùng đất này. Năm 1862, khi thực dân Pháp buộc triều đình Huế ký Hòa ước Nhâm Tuất, nhường 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ cho Pháp, lãnh binh Châu không phục nên cùng nghĩa quân tiếp tục hoạt động chống Pháp. Về sau, lãnh binh Đặng Văn Châu bị giặc bắt và sát hại tại Xoài Đồn.

Kính phục lòng yêu nước của ông, dân làng lập ngôi đình bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, gần nơi ông hy sinh để thờ phụng, nay thuộc địa bàn khu phố Nội ô , huyện .

Năm 2004, Đình Thanh Phước được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm