Định hướng và giải pháp thúc đẩy tăng năng suất

Ngày 28.8, Cục Thống kê tổ chức Hội thảo Phân tích thực trạng tăng năng suất, đóng góp khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế và đưa ra giải pháp tăng năng suất lao động tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 – 2020.

PGS.TS Tăng Văn Khiên thuyết trình tại hội thảo

PGS.TS Tăng Văn Khiên thuyết trình tại hội thảo

Phó Giáo sư, tiến sĩ Tăng Văn Khiên truyền đạt đến đại biểu các nội dung: tính toán năng suất lao động và đánh giá thực trạng năng suất lao động của các doanh nghiệp; đánh giá về trình độ công nghệ, tình hình nghiên cứu phát triển và các yếu tố liên quan đến nâng cao năng suất lao động; đánh giá thực trạng và xu thế biến động năng suất lao động của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015; yêu cầu nâng cao năng suất và trình độ khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế – xã hội.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thống nhất một số giải pháp thúc đẩy tăng năng suất  lao động của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, trong đó tập trung cải thiện môi trường kinh doanh; khuyến khích thu hút đầu tư; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ người lao động; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; thúc đẩy liên kết mở rộng thị trường, khai thác lợi ích kinh tế theo quy mô; triển khai các sáng kiến thúc đẩy năng cao năng suất doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Đình Bửu Quang – Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, để đạt được các mục tiêu tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng trưởng kinh tế và triển khai thành công các giải pháp nêu trên đòi hỏi các sở, ban ngành phải thực hiện đồng bộ và có sự kết nối, hợp tác chặt chẽ trong từng lĩnh vực; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy cải tiến năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm