Điện lực Tây Ninh: Bảo đảm cung cấp điện ổn định trong mùa khô

Trong năm 2017, tình hình sử dụng điện vào mùa khô tăng 2,7% so với các tháng bình thường, dự kiến vào mùa khô năm 2018 sẽ tăng 5-7% so với mùa khô 2017, công suất lớn nhất dự kiến đạt 530-540 MW.

Các khu vực có phụ tải tăng cao bao gồm các huyện Tân Châu, Tân Biên và Khu công nghiệp Phước Đông.

Công nhân Điện lực Tây Ninh sửa chữa đường dây điện trên địa bàn tỉnh

Công nhân sửa chữa đường dây điện trên địa bàn tỉnh

Từ đầu năm 2018, Công ty Điện lực Tây Ninh đã thực hiện các công tác chuẩn bị cấp điện cho , như trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng ưu tiên cấp điện, xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2018, xây dựng các phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu, vận hành lưới điện 22 kV…

Công ty Điện lực Tây Ninh đã đẩy nhanh tiến độ thi công 12 công trình sửa chữa lớn lưới điện với khối lượng 288 km đường dây trung áp, các công trình này được hoàn thành trong tháng 3.2018.

Ngoài ra, các công trình đầu tư xây dựng mới lưới điện cũng đã được triển khai từ giữa năm 2017 để kịp thời đưa vào cấp điện cho năm 2018 với khối lượng 73,6 km đường dây trung áp, 149,6 km đường dây hạ áp xây dựng mới, cải tạo 67,4km đường dây hạ áp, và cấp 270 trạm biến áp công cộng với tổng công suất 29,355 MVA.

Đơn vị này khẳng định sẽ bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn cho nhân dân cũng như doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong mùa khô cũng như cả năm 2018.

Trong những năm gần đây tình hình sử dụng điện của Tây Ninh tăng rất nhanh, bình quân mỗi năm tăng khoảng 15% so với năm trước. Tây Ninh cũng là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng sử dụng điện cao nhất miền Nam, do đó Tổng công ty Điện lực miền Nam luôn quan tâm đầu tư cho nguồn và lưới điện của tỉnh.

Hiện tại, Tổng công ty Điện lực miền Nam đang triển khai xây dựng nhiều công trình đường dây và trạm 110 kV trên địa bàn tỉnh, như các công trình phân pha đường dây từ Trảng Bàng về Tây Ninh, các lộ ra trạm 220 kV Tây Ninh, đường dây Tân Biên – Châu Thành, Tân Châu – Xi măng Fico Tây Ninh, các trạm biến áp mới như Suối Ngô, Phước Đức 3.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Tây Ninh còn đầu tư xây dựng các công trình phát triển lưới điện và trạm biến áp phân phối nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm