Điểm Tham Quan Du Lịch

Điểm Tham Quan Du Lịch

Thăm Bảo tàng Văn hóa Việt ở Mộc Bài

Với nhiều người Việt hiện nay, khi ngược dòng lịch sử có lẽ chỉ nhớ đến thời quốc tổ Hùng Vương. Nhưng bảo tàng này sẽ dẫn ta đi xa hơn, đến thời Kinh Dương Vương (2879 - trước Công nguyên) - được coi là thủy tổ của dân tộc Việt.