Di tích Lịch sử – Văn hóa Đình Thái Bình

nằm tại khu phố 4, phường 1, Thị xã Tây Ninh, được xây dựng trên 100 năm, để thờ vị quan đại thần triều đình Huế, chống giặc từ bên kia biên giới sang và tuẫn tiết tại vùng này.

Đình Thái Bình sau khi trùng tu, tôn tạo. Ảnh: Phương Ngân

Đình Thái Bình sau khi trùng tu, tôn tạo. Ảnh: Phương Ngân

Từ ngôi miếu ở tỉnh Bến Tre thờ ông Võ Văn Oai, nhân dân địa phương đã lập đình thờ người có công đánh giặc giữ đất.

Ngày 18/3/1917, vua Khải Định năm thứ II đã sắc phong đình thành Thái Bình ghi: “Sắc Tây Ninh tỉnh, Hòa Ninh tổng, Thái Bình xã phụng sự bổn thổ thành hoàng, tôn thần hộ quốc thứ dân niệm trước linh ứng, tứ linh thủy thừa. Bảo mạng hương niệm thần ma trươu phong chức cổ nghi cặp bảo trung hưng tôn thần, chương kỳ phụng, sư thử cơ, thần kỳ tương hữu, bảo ngũ lễ dân, khâm tai”.

Ngôi đình được sửa chữa lớn vào năm 1950. Khuôn viên đình rộng 1700m2, tiền đình quay về hướng đông nam, mặt tiền đắp nổi biểu tượng cuốn thư: sách và gươm, 2 bên có lầu chuông, gác trống, đỉnh nóc đình có lưỡng long chầu nguyệt. Nội thất trang trí hoành phi: “thái cảnh thanh bình” và “thần thánh cảm linh”. Cùng với các cặp song nghê, song phượng, tùng, cúc, trúc, mai và các đồ thờ tự giống như những ngôi đình khác trong tỉnh.

Đình Thái Bình là một trong những ngôi đình cổ có lối kiến trúc trang trí hài hòa vừa bảo lưu nghệ thuật truyền thống dân tộc, vừa mang tính hiện đại. Đây là một chứng nhận lịch sử ghi lại công lao to lớn của cụ Võ Văn Oai và nhân dân đương thời chống giặc giữ đất.

hàng năm tổ chức vào các ngày 15 và 16/11 âm lịch. Trong lễ hội có rước sắc phong, hát bội, thao diễn võ nghệ và các sinh hoạt văn hóa dân gian khác.

Đình Thái Bình được xếp hạng là Di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 3211/QĐ-BT ngày 12/12/1994 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Theo Bảo tàng tỉnh Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm