Di tích Lịch sử – Văn hóa Đình Long Giang

tọa lạc tại ấp Bàu, , huyện , tỉnh Tây Ninh, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 10km về hướng Tây Nam.

Long Giang là vùng đất được khai phá từ thời cụ Trần Văn Thiện, nằm bên hữu ngạn sông Vàm Cỏ Đông. Theo dân gian thì ngôi đình này thờ thần Lãnh binh Két – người được triều đình Huế cử trấn nhậm vùng này để chăm lo việc bảo vệ dân khai hoang lập ấp, chống giặc ngoại xâm.

Đình Long Giang

Sau năm 1862, thực dân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam bộ, Lãnh binh Két cùng các nghĩa binh và nhân dân địa phương lập nên căn cứ chống Pháp tại đây. Ông cho xây đắp nhiều thành lũy bằng đất (cách đình 500m hiện nay còn một đoạn thành gần nguyên vẹn). Từ dinh lũy này Lãnh binh Két cùng nghĩa binh hoạt động khắp địa bàn thuộc 3 huyện Bến Cầu, Gò Dầu và Trảng Bàng. Bằng phương thức chiến tranh du kích “xuất quỷ nhập thần”, đạo quân của Lãnh binh Két đã tiêu hao nhiều sinh lực địch; bảo vệ vùng đất và biên giới phía tây sông Vàm Cỏ Đông. Sau khi qua đời, nhân dân địa phương tưởng nhớ lập miếu và xây đình thờ ông.

Đình Long Giang xây dựng gồm 3 lớp: tiền đình, chánh đình và hậu đình; với những hàng cột gỗ to kê đá tảng 40cm. Do tàn phá của chiến tranh nay chỉ còn lại phần hậu đình với diện tích 264m2. Tường xây gạch, mái lợp ngói (phần tiền đình và chánh đình chỉ còn lại nền đất và một số đá tảng kê cột).

Tuy nhiên các đồ thờ tự, trang thờ, bát bửu, rùa hạc, chiêng trống vẫn được bảo vệ và trưng bày theo đúng nghi lễ của đình. Đình Long Giang đã có sắc phong nhưng đã mất do chiến tranh tàn phá.

Nằm trong hệ thống đình của người Việt, đình Long Giang được xây dựng sát biên giới quốc gia giáp với Campuchia. Nó gắn liền với quá trình khai hoang lập ấp và bảo vệ biên cương Tổ quốc của nhân dân ta cách nay hơn 150 năm.

Đình Long Giang đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh theo Quyết định số 73/QĐ-CT ngày 13/6/1998 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Theo Bảo tàng tỉnh Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm