Di tích Lịch sử – Văn hóa Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Tại khu phố 3, phường III, Thị xã Tây Ninh có một đền thờ Đức Trần Hưng Đạo.

Đền thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Nguồn gốc của ngôi đền xuất phát từ bộ phận người Việt Nam sinh sống ở huyện Mimốt, Kompông Chàm, Campuchia. Mặc dù sống trên đất khách, quê người nhưng cộng đồng người Việt tại đây luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Đầu những năm 20 của thế kỷ XX, cộng đồng người Việt ở đây lập nên ngôi đền thờ Đức thánh Trần Hưng Đạo – vị anh hùng dân tộc, đã thu hút khá đông đảo người Việt ở Mimốt đến cầu an, làm ăn thịnh vượng. Những tập tục và lễ hội dân tộc được bảo lưu gìn giữ rất tốt.

Đến năm 1970, Lon Non – Xirich Matắc được sự hỗ trợ của đế quốc Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn đã âm mưu đảo chính và lật đổ quốc vương Sihanúc. Cuộc chiến tranh Đông Dương bùng nổ, một bộ phận lớn cộng đồng người Việt ở Campuchia bị trục xuất về nước. Trong số đó, có bộ phận người Việt ở Mimốt chuyển về Tây Ninh định cư sinh sống.

Số người này cùng nhân dân vùng thị xã Tây Ninh xây dựng nên ngôi đền Đức thánh Trần phỏng theo kiểu nhà ở Bắc bộ (giống như đền thờ Trần Hưng Đạo ở Mimốt), cùng với sắc phong và tượng Đức thánh Trần để thờ cúng.

Ngôi đền được xây dựng có 5 gian, cột gỗ tròn, xây tường gạch 3 phía, phía trước cửa gỗ, mái lợp ngói. Ở gian chính giữa trưng bày bức đại tự, hai đôi liễn (câu đối). Trung tâm thờ tượng Trần Hưng Đạo, một gian thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 14/8/1941 (âm lịch) vua Bảo Đại (năm thứ 14) đã sắc phong:

“Vâng mệnh tưởng nhớ vị thần phò dân giúp nước Trần Hưng Đạo. Xin thần linh ứng giúp dân sở tại vun trồng tại xứ Mimốt Cao Miên – nay vua ban chiếu mệnh thứ dân lập đền thờ lớn. Mong thần phù hộ, bảo vệ là dân của nước ta.

Sắc ban tuyệt đối tuân lệnh”.

Ngôi đền được nhân dân địa phương thường xuyên bảo vệ và tu sửa. Đây là ngôi đền thờ Trần Hưng Đạo duy nhất ở tỉnh Tây Ninh.

Đền thờ Trần Hưng Đạo đã được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 267/QĐ-CT ngày 27/12/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Theo Bảo tàng tỉnh Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm