Di dời Bảo tàng Tây Ninh về địa điểm mới

đã chính thức ngưng hoạt động để di dời đến địa điểm mới.

Phá bỏ trụ sở Bảo tàng Tây Ninh cũ

Phá bỏ trụ sở Bảo tàng Tây Ninh cũ

Bảo tàng Tây Ninh được thành lập ngày 9.9.1980, nằm trong hệ thống Bảo tàng toàn quốc, đã thực sự trở thành nơi nghiên cứu, bảo quản và phát huy các giá trị vật thể và phi vật thể, những chứng tích thiêng liêng của miền đất Tây Ninh trung dũng kiên cường.

Hiện nay, Bảo tàng có hơn 150.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật có giá trị cao về văn hóa, lịch sử và nhiều hình ảnh, tư liệu, vật dụng đặc trưng nền văn hóa các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm, tộc người Tà Mun.

Bảo tàng còn là nơi trưng bày, giới thiệu các hiện vật, hình ảnh về đất nước và con người Tây Ninh qua từng thời kỳ lịch sử: Tây Ninh đất nước con người, Tây Ninh kháng chiến chống Thực dân Pháp (1945-1954), phong trào đấu tranh của nhân dân Tây Ninh trước năm 1930, chiến tranh biên giới Tây Nam.

Chiếc trực thăng trong khu Bảo tàng cũ được di dời, đặt tạm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Chiếc trực thăng trong khu Bảo tàng cũ được di dời, đặt tạm tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Từ nay đến cuối tháng 9.2016, Bảo tàng Tây Ninh được di dời tạm về khu vực giữa Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trung tâm Thi đấu tỉnh (phường III, thành phố Tây Ninh). Bảo tàng mới của tỉnh dự kiến xây dựng tại vị trí của Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao Tây Ninh hiện nay (đường Phạm Tung, khu phố 1, phường III, TP. Tây Ninh).

Theo Đại Dương (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm