Để chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp đến với nông dân

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 khách hàng được vay vốn mua máy, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68 ngày 14.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu

Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp tại xã An Thạnh, huyện Bến Cầu

Trong đó, có 1 doanh nghiệp được Ngân hàng TMCP BIDV cho vay vốn để mua máy thu hoạch mía; 14 hộ gia đình được Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Tây Ninh và chi nhánh các huyện cho vay vốn mua các loại máy móc, thiết bị phục vụ .

Theo Sở NN&PTNT, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn giảm tổn thất trong nông nghiệp còn thiếu sự tham gia tích cực của các ngân hàng thương mại nên tiến độ cho vay vốn còn chậm. Các đối tượng vay vốn còn gặp khó khăn khi tiếp cận các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, đầu ra của nông sản chưa ổn định nên chưa thu hút các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ cơ giới hóa nông nghiệp.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68. Để chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp hiệu quả hơn, thiết nghĩ các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân biết về chính sách này.

Các ngân hàng thương mại cần công khai thủ tục cho vay vốn theo Quyết định trên; đồng thời hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình được vay vốn theo Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18.4.2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

Sở NN&PTNT cũng sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đề án cơ giới hóa nông nghiệp nhằm hỗ trợ các đối tượng mua máy, thiết bị giảm tổn thất trong sản xuất nông nghiệp, chế biến, bảo quản các nông sản có tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm