Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nhằm đẩy mạnh , nhất là , hữu cơ, sạch, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đang đề xuất các nội dung hợp tác để tiến hành thực hiện nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất từ các nước Hàn Quốc, Isarel.

Nông dân ứng dụng kỹ thuật bao trái mãng cầu chống giòi, bảo đảm sản phẩm an toàn cho người dùng - Ảnh minh họa

Nông dân ứng dụng kỹ thuật bao trái mãng cầu chống giòi, bảo đảm sản phẩm an toàn cho người dùng – Ảnh minh họa

UBND tỉnh cũng đang đề xuất các tiêu chí mời gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp đối với diện tích 560 ha đất Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh giao trả về địa phương quản lý.

Đến nay, Tây Ninh đã thu hút được 30 dự án đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó 24 dự án đang đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 23,5 triệu USD và 541,9 tỷ đồng; 6 dự án đang triển khai với tổng vốn đầu tư 752 tỷ đồng.

Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng đang khảo sát, hỗ trợ vùng sản xuất rau rừng đặc sản dùng với bánh tráng Trảng Bàng tại các xã Gia Lộc, Lộc Hưng thuộc huyện Trảng Bàng và vùng rau xung quanh chân núi Bà Đen; tiến đến xây dựng thương hiệu cho 2 vùng này và sản xuất theo hướng hữu cơ phục vụ nhu cầu du lịch sinh thái.

Theo Hoàng Thi (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm