Đào tạo mô hình quản lý chi phí theo dòng chảy nguyên vật liệu

Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh vừa phối hợp với Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI Việt Nam) tổ chức khóa đào tạo công cụ cải tiến năng suất “Mô hình quản lý chi phí theo dòng chảy nguyên vật liệu (MFCA)” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Đình Bảng - giảng viên Viện Tiêu chuẩn Anh thuyết trình tại buổi đào tạo

Ông Lê Đình Bảng – giảng viên thuyết trình tại buổi đào tạo

Ông Lê Đình Bảng – giảng viên truyền đạt đến các học viên 3 nội dung: đào tạo công cụ cải tiến năng suất cho doanh nghiệp; giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14051; một số minh họa điển hình về hiệu quả áp dụng của doanh nghiệp.

Thông qua khóa đào tạo giúp các doanh nghiệp nhận ra được sự hòa hợp giữa tăng hiệu quả kinh tế và giảm tác động môi trường; giảm chất thải tạo ra và giảm chi phí tái chế, xử lý chất thải.

Giảm chất thải tạo ra trực tiếp dẫn đến giảm nguyên vật liệu đầu vào và chi phí của nguyên vật liệu, điều này trực tiếp giảm chi phí. Áp dụng MFCA, doanh nghiệp có thể xác định tổn thất bằng định lượng vật lý và giá trị tiền tệ.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm