Tây Ninh hợp tác với Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Đại học Quốc Tế sẽ mở phân hiệu tại Tây Ninh

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, trọng tâm là chương trình thạc sĩ quản lý công; bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh theo hướng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Lãnh đạo tỉnh và Đại học Quốc gia TP. HCM ký thỏa thuận hợp tác

Lãnh đạo tỉnh và Đại học Quốc gia TP. HCM ký thỏa thuận hợp tác

Ngày 23.4, tại TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022. Tham dự buổi ký kết có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân và lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan. Đại diện cho Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có Giám đốc Huỳnh Thành Đạt và lãnh đạo các trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia (ÐHQG) TP. Hồ Chí Minh.

Theo tinh thần của bản thỏa thuận, hai bên cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Tây Ninh; tăng cường khả năng phát triển khoa học phục vụ cộng đồng cho các nhà khoa học của ÐHQG – TP. Hồ Chí Minh thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn tại tỉnh Tây Ninh.

Thỏa thuận hợp tác được thực hiện trên các nguyên tắc chính sau: thứ nhất, hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và ÐHQG TP. Hồ Chí Minh được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi.

Trước tiên tập trung vào những vấn đề bức thiết và trong khả năng giải quyết của hai bên. Thứ hai, việc hợp tác cần quán triệt phương châm bảo đảm chất lượng và hiệu quả công việc, tránh phô trương, hình thức.

Thứ ba, nguyên tắc hỗ trợ, hợp tác phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không tạo sự phân biệt đối xử, bất bình đẳng so với các đơn vị khác cùng thực hiện tại địa phương.

Về nội dung định hướng hợp tác, theo bản thỏa thuận, hai bên cùng phối hợp triển khai nhiều lĩnh vực liên quan đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Cụ thể, ÐHQG TP. Hồ Chí Minh sẽ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý, trọng tâm là chương trình thạc sĩ quản lý công; bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh Tây Ninh theo hướng tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Cơ sở đào tạo sẽ đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng cho tỉnh (theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam) tối đa mỗi năm 40 chỉ tiêu.

Khoa Y của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh sẽ tham gia đào tạo định hướng cho các chuyên khoa ngành hiếm và các chuyên khoa đặc thù cho các bác sĩ hiện đang công tác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cơ sở đại học sẽ đào tạo nhân lực phục vụ ngành du lịch, nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh.

Lãnh đạo tỉnh tham quan một trung tâm nghiên cứu của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo tỉnh tham quan một trung tâm nghiên cứu của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Về việc mở cơ sở đào tạo, theo bản thỏa thuận đã được ký kết, trước mắt, ÐHQG TP. Hồ Chí Minh cử các trường đại học thành viên đến đào tạo tại tỉnh Tây Ninh, cụ thể là Trường sẽ mở phân hiệu tại Tây Ninh.

Các trường thành viên thuộc ÐHQG TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy tiên tiến cho giáo viên Tây Ninh; hỗ trợ công tác chuyên môn cho các trường chuyên và tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Về phối hợp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hai bên phối hợp triển khai các nội dung sau: xây dưng đề án và khung kiến trúc đô thị thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu cho Trung tâm giám sát điều hành tập trung; thực hiện chương trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; hỗ trợ xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, có hiệu quả đối với quy mô hộ gia đình; phối hợp tổ chức các hội thảo chuyên đề về ứng dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại trong sản xuất nông nghiệp.

Về tham gia tư vấn, phản biện, ÐHQG TP. Hồ Chí Minh phân công các trường thành viên tham gia tư vấn, phản biện các chương trình, đề án, dự án của tỉnh.

Đối với lĩnh vực thực nghiệm và định hướng thu hút nguồn nhân lực cho tỉnh, ÐHQG TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập và làm đề tài gắn với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 4.0, môi trường, tổ chức các hoạt động của sinh viên tại tỉnh Tây Ninh (sinh viên tình nguyện hè, về nguồn…).

Liên quan việc hỗ trợ cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục, Tây Ninh hỗ trợ nhà trường trang bị nội thất (giường, tủ, bàn, ghế) cho 1 khối nhà C5, C6 thuộc ký túc xá ÐHQG TP. Hồ Chí Minh để phục vụ cho sinh viên của tỉnh Tây Ninh học tại TP. Hồ Chí Minh.

Về trách nhiệm của các bên, ÐHQG TP. Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Tây Ninh cùng phối hợp thực hiện các nội dung sau: triển khai chương trình hợp tác theo đúng kế hoạch và bảo đảm hiệu quả; cử đại diện làm đơn vị đầu mối trong việc phối hợp hoạt động hợp tác chung; thành lập tổ công tác của mỗi bên để rà soát, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động hợp tác; xây dựng cơ chế phối hợp để triển khai các hoạt động hợp tác; tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện cần thiết khác để cùng hỗ trợ các hoạt động hợp tác theo từng chương trình cụ thể và bền vững.

UBND tỉnh Tây Ninh giao các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác và hỗ trợ trên từng lĩnh vực trong khuôn khổ các nội dung của văn bản ghi nhớ hợp tác. ÐHQG TP. Hồ Chí Minh phân công các trường thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện cụ thể các hoạt động hợp tác đã ký kết.

Tại lễ ký kết, ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ÐHQG TP. Hồ Chí Minh cho biết, một trong những chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đại học là phục vụ cộng đồng, chuyển giao tri thức, đóng góp sự phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiều năm qua, cơ sở giáo dục này đã triển khai hợp tác với nhiều địa phương, doanh nghiệp. Việc ký kết hợp tác với Tây Ninh nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược của nhà trường, tạo động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân, việc hợp tác đào tạo bác sĩ theo địa chỉ cho Tây Ninh hết sức có ý nghĩa, vì Tây Ninh đang thiếu bác sĩ, tỷ lệ bác sĩ trên một vạn dân thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Ngoài hợp tác đào tạo nhân lực ngành Y tế, bản thỏa thuận này còn tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và hợp tác phát triển du lịch. Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ có hành động cụ thể để những thỏa thuận hợp tác thành hiện thực.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành trong thời gian hai tuần phải trình những đề xuất cụ thể lên UBND tỉnh để từ đó, ÐHQG TP. Hồ Chí Minh có kế hoạch đào tạo, hỗ trợ cho từng lĩnh vực của tỉnh theo yêu cầu.

Liên quan đến thỏa thuận đào tạo bác sĩ theo địa chỉ, lãnh đạo Khoa Y của ÐHQG TP. Hồ Chí Minh đề nghị ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh cần lựa chọn, những học sinh có học lực khá, giỏi cử đi học, để việc đào tạo có chất lượng, cho ra trường những bác sĩ có chuyên môn giỏi.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm