Cục thuế Tây Ninh: Ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế với Bưu điện Tây Ninh

Mới đây, tại Cục thuế Tây Ninh diễn ra Lễ ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán giữa Cục thuế Tây Ninh với .

Đến dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Sum – Phó Cục trưởng Cục thuế Tây Ninh, ông Trần Ngọc Lễ – Giám đốc Bưu điện Tây Ninh và cán bộ, chuyên trách của hai cơ quan.

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện nghi thức ký kết

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện nghi thức ký kết

Theo nội dung ký kết, Cục thuế Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, vận động người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua đơn vị nhận ủy nhiệm thu thuế là Bưu điện Tây Ninh; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về mã số thuế, tên người nộp thuế, mục lục ngân sách, số thuế phải thu của từng người nộp thuế cho Bưu điện Tây Ninh…

Bưu điện Tây Ninh có trách nhiệm cung cấp phiếu thu tiền thuế cho người nộp thuế khi thu thuế; tuân thủ đúng chế độ quản lý, sử dụng, quyết toán, phiếu thu tiền thuế và các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng với đơn vị ủy nhiệm thu thuế…

Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 1.10.2016 sẽ áp dụng thí điểm hình thức nhân viên Bưu điện thu thuế các cá nhân kinh doanh trên địa bàn huyện Hòa Thành và TP. Tây Ninh.

Sau ba tháng thực hiện, hai ngành sẽ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm. Nếu việc thu thuế này đạt yêu cầu, sẽ triển khai thực hiện đồng loạt trên toàn địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cách làm này góp phần cải cách theo hướng đơn giản, tận dụng được nguồn nhân lực sẵn có của ngành Bưu điện và từng bước giảm biên chế của cơ quan thuế trong quản lý thu thuế đối với các hộ kinh doanh.

Theo Đại Dương (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm