Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên: Phát triển kinh doanh đi đôi văn hóa doanh nghiệp

Luôn tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh; xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện là mục tiêu phấn đấu và phương châm hoạt động của Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên.

Phát huy những thành quả đạt được và luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tâp đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các cấp ủy Đảng và sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Năm 2015, Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch và tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập. Cụ thể, tổng diện tích vườn cây khai thác mủ của Công ty hiện nay là 5.297,96 ha; Sản lượng mủ khai thác: 10.150 tấn, đạt 105,73% KH (9.600 tấn); Diện tích tái canh năm 2015: 400,51 ha; Vườn cây tái canh năm 2015 tỉ lệ sống cao (98,95%), trồng dặm thấp, vườn cây sinh trưởng tốt… Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn được Công ty đặc biệt quan tâm, giá trị đầu tư chủ yếu vào các hạng mục phục vụ sản xuất kinh doanh như nhà xưởng, các phương tiện, dụng cụ máy móc thiết bị. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản trong nhiệm kỳ đã thực hiện 69,3 tỷ đồng. Công ty tiếp tục khoán vườn cây để công nhân yên tâm lao động; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; tiếp tục áp dụng kỹ thuật kích thích mủ bằng phương pháp Gastech; đầu tư bón phân trọng điểm để tăng năng suất. Thời gian qua, Công ty cũng đã hoàn thành nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy chế biến của đơn vị từ cột B lên cột A theo tiêu chuẩn QCVN 01:2008/BTNMT.

Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên: Phát triển kinh doanh đi đôi văn hóa doanh nghiệp

Bên cạnh đó, Công ty còn trực tiếp đầu tư 02 dự án trồng cao su tại Campuchia với tổng quy mô diện tích là 12.952,54 ha. Đến hết 2015, diện tích đã trồng được là 12.681 ha. Từ năm 2014 bắt đầu đưa vào khai thác 109,49 ha và đến năm 2015, diện tích vườn cây khai thác được 271,54 ha và sẽ tăng dần 400 -500 ha/năm thời gian tới. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ chính trị, ngoại giao, thương mại giữa hai nước Việt Nam – Campuchia và tạo việc làm, từng bước nâng cao cơ sở vật chất, cũng như điều kiện sống tốt hơn cho người lao động địa phương. Song song đó, Công ty đã xây dựng hoàn thành nhà máy chế biến mủ cao su giai đoạn 1 (mủ tờ) với công suất 3.000 tấn/năm phục vụ cho sản lượng mủ Công ty khai thác và các đơn vị lân cận vùng dự án.

Không chỉ tập trung vào sản xuất, kinh doanh, Công ty cũng luôn quan tâm đến việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên thông qua các phong trào văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao. Đồng thời để nâng cao dân trí góp phần đáp ứng xu thế phát triển chung của xã hội, Công ty phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo và Trung tâm giáo dục thường xuyên của 2 huyện Tân Châu, Tân Biên mở các lớp bổ túc văn hóa cấp I và cấp II cho hàng ngàn lượt công nhân tham gia học tập với chi phí hàng năm hơn 1 tỷ đồng. Đây là một thành quả rất đáng ghi nhận trong quá trình phát triển của Công ty, không những phát triển về kinh tế xã hội mà cón phát triển cả trình độ của đội ngũ công nhân.

Tiếp nối nền tảng đạt được, giai đoạn 2016-2020, Công ty tiếp tục kiện toàn lại bộ máy quản lý sau cổ phần hóa, hướng tới mục tiêu tinh gọn và có hiệu quả. Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, rà soát lựa chọn những CBCNV có năng lực đưa vào dự nguồn, đồng thời để có hướng đào tạo, bồi dưỡng lớp kế thừa; tích cực tìm kiếm các thị trường mới và thị trường tiềm năng, như Hàn Quốc, Nhật Bản, Sri Lanka, Ấn Độ,… để tăng kim ngạch xuất khẩu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm, như đầu tư máy dò kim loại, kiểm tra gắt gao nguyên liệu cho đến thành phẩm, đã xây dựng xong và đưa vào áp dụng ISO 17025 để phù hợp với xu hướng mới và đòi hỏi ngày càng cao của các thị trường như Trung Quốc, Châu Âu,… Từ đó, xây dựng thương hiệu Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên ngày càng phát triển bền vững.

Theo Kim Băng (Vietnam Business Forum)

Bạn có thể quan tâm