Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh: Triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính ngành GD&ĐT và ngành Công thương

Từ ngày 1.12.2018, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo đưa vào tiếp nhận các thủ tục hành chính của các ngành GD&ĐT và Công thương.

Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính ngành GD&ĐT và ngành Công thương

Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện 3 của ngành GD&ĐT, gồm: chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông; cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc và chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.

Ngành Công thương có 4 thủ tục hành chính được Cổng Hành chính công tiếp nhận, vận hành gồm: tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; thông báo thực hiện khuyến mại và thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm