Công chức ngành Thuế sẽ tham gia bộ phận Một cửa cấp huyện và Trung tâm Hành chính công tỉnh

Từ ngày 2.1.2020 công chức ngành Thuế sẽ tham gia bộ phận Một cửa cấp huyện và Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cục Thuế Tây Ninh vừa có văn bản chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, thành phố và khu vực Hòa Thành – về việc cử công chức Thuế tham gia cấp huyện, tỉnh bắt đầu từ ngày 2.1.2020.

Công chức Chi cục Thuế Tân Châu tiếp nhận TTHC thuế tại Bộ phận Một cửa huyện Tân Châu

Công chức Chi cục Thuế Tân Châu tiếp nhận TTHC thuế tại Bộ phận Một cửa huyện

Theo đó, Cục Thuế tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thuế các huyện, khu vực Hòa Thành – Dương Minh Châu cử công chức trực tiếp tham gia bộ phận Một cửa cấp huyện để tính thuế và xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất. Chi cục Thuế phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để tiếp nhận, xử lý hồ sơ nhóm (TTHC) về đất đai phát sinh trên địa bàn huyện.

Đối với Chi cục Thuế TP.Tây Ninh cử công chức trực tiếp tham gia Trung tâm Hành chính công tỉnh để tính thuế và xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất theo thẩm quyền. Chi cục Thuế TP.Tây Ninh phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố thực hiện thí điểm tiếp nhận và xử lý toàn bộ nhóm TTHC đất đai; trường hợp vượt thẩm quyền thì lập phiếu chuyển hồ sơ đất đến Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế có trách nhiệm xử lý.

Đây là một trong những bước của ngành Thuế trong việc thực hiện Nghị định 61 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.

Trước đó, từ ngày 1.6.2019, Chi cục Thuế huyện Tân Châu đã cử công chức thuế tham gia bộ phận Một cửa huyện Tân Châu. Qua theo dõi và đánh giá của Văn phòng HĐND- UBND huyện Tân Châu, 100% thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính này đều được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy định, không có hồ sơ tồn đọng. Đặc biệt, người dân không phải đến Chi cục Thuế để nhận thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính mà nhận tại Bộ phận Một cửa huyện hoặc đăng ký nhận kết quả tại nhà qua công ích.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm