Công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen

Chiều ngày 15.8, tại Khu Di tích lịch sử , Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân chủ trì tổ chức lễ công bố Quyết định số 1351/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Quản lý Núi Bà Đen.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh làm Trưởng ban Quản lý và ông Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty mía đường Tây Ninh làm Phó trưởng Ban Quản lý .

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng và Phó ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen cho các ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Hải Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng và Phó ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Bà Đen cho các ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Hải Sơn.

Theo Quyết định, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND tỉnh Tây Ninh, có chức năng giúp UBND tỉnh bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phát triển Khu Di tích lịch sử, văn hóa và danh thắng núi Bà Đen; bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học của khu rừng lịch sử văn hóa và danh thắng Núi Bà Đen theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân khẳng định, Khu du lịch Núi Bà Đen có vị trí rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sự ra đời của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen sẽ giúp cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy về phát triển du lịch và tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, nâng cao hiệu quả trong quản lý và khai thác tiềm năng của khu du lịch; nâng cao năng lực phối hợp của các cơ quan chuyên môn trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, kế hoạch bảo tồn và kêu gọi đầu tư vào khu du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen với nhiệm vụ mới, cần triển khai ngay một số nhiệm vụ trước mắt, đó là khẩn trương hoàn thiện tổ chức bộ máy,  xây dựng quy chế làm việc để ổn định và đi vào hoạt động ngay, đồng thời thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện; xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn và phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để phát huy, khai thác tối đa các giá trị hiện có và tiếp tục đầu tư theo quy hoạch, làm tốt chức năng đầu mối quản lý mọi hoạt động trong phạm vi núi Bà Đen, nhằm bảo vệ tốt tài nguyên thiên nhiên và giá trị của di tích, tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến kêu gọi đầu tư, phát triển các phân khu chức năng đã được phê duyệt, bảo đảm thu hút được khách du lịch theo xu hướng hội nhập, đưa khu du lịch núi Bà Đen xứng tầm là khu du lịch cấp quốc gia.

Ban Quản lý cần phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh Quyết định số 100 ngày 21/1/1989 về xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen và đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch phát triển Khu du lịch Núi Bà tỷ lệ 1/500 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ năm 2014 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để làm cơ sở kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của tỉnh.

Núi Bà Đen

Núi Bà Đen

Ban Quản lý cũng cần phối hợp chặt chẽ với các công ty liên quan, đặc biệt là Công ty Cổ phần Du lịch, Thương mại Tây Ninh trong thực hiện các nhiệm vụ quản lý di tích, gắn với đầu tư phát triển du lịch, kinh doanh dịch vụ trong khu vực núi Bà, đảm bảo thu hút được du khách, đặc biệt là tăng số lượng khách lưu trú tại Tây Ninh.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… cùng nhau phối hợp tiến hành bàn giao hồ sơ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, con người cho Ban Quản lý, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ về mặt chuyên môn, để Ban quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, do mới thành lập nên vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định, vì vậy tập thể Ban lãnh đạo, nhất là đồng chí Trưởng ban và Phó Trưởng ban phải có quyết tâm cao, gương mẫu, phải là trung tâm đoàn kết, thống nhất trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Lê Đức Hoảnh (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm