Công bố Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Hòa Thành

Ngày 25.11, huyện tổ chức Hội nghị công bố Quy chế quản lý quy hoạch thị trấn Hòa Thành năm 2016.

Đại biểu xem sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông huyện Hòa Thành

Đại biểu xem sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông huyện Hòa Thành

Các đại biểu đã được nghe phổ biến tóm tắt một số nội dung về Quy chế quản lý đối với quy hoạch và không gian đô thị; Quy chế quản lý công trình kiến trúc (như công trình công cộng, tôn giáo, tín ngưỡng, quảng cáo, nhà ở…); quy định đối với các công trình hạ tầng, kỹ thuật đường phố, hè phố, lan can, cây xanh, bến bãi, công trình kỹ thuật giao thông đô thị và nội dung về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Việc công bố Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thị trấn Hòa Thành nhằm thực hiện tốt khâu quản lý quy hoạch, kiến trúc và cảnh quan chung đô thị.  Đây là cơ sở để UBND huyện có căn cứ quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đô thị trên phạm vi toàn thị trấn; kiểm soát việc xây dựng, chỉnh trang, phát triển thị trấn; quy định cụ thể trách nhiệm quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng đối với chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến không gian kiến trúc, cảnh quan trong thị trấn.

Theo K.K (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm