Chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất năm 2017

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, mực nước tích được của hồ Dầu Tiếng đến ngày 9.11.2016 đạt cao trình 24,62m, cao hơn cùng kỳ 2,39m, đồng thời so với thiết kế vượt gần 52 triệu m3.

Với tình hình nguồn nước hiện nay, việc cung cấp nước tưới tiêu sẽ không phức tạp như các năm thiếu nước; tuy nhiên phải tiết kiệm nước tưới phục vụ nông nghiệp, công nghiệp năm 2017, đồng thời tiết kiệm nước trong sinh hoạt, dịch vụ, gia súc, lâm nghiệp… cho đến vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch phân phối nước của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa, sau khi trừ lượng nước cấp phục vụ cho sinh hoạt và công nghiệp của Tây Ninh và TP.Hồ Chí Minh, lượng nước cấp cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh trong vụ Đông Xuân có thể lên đến 500 triệu m3, có thể tưới được trên 50.000 ha.

Chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất năm 2017

Nhân viên Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh vận hành hệ thống cung cấp nước tại kênh nội đồng ở xã An Bình, huyện Châu Thành

Do mạng lưới kênh nội đồng tưới ra mặt ruộng còn thiếu và tình trạng xen canh nhiều loại cây trồng còn phổ biến, nên bình thường khối lượng nước cần bình quân cho 1ha là trên 11.500m3/vụ Đông Xuân, 9.000m3/vụ Hè Thu và 4.000m3/vụ Mùa. Do vậy, nếu thực hành tiết kiệm nước cho 50.000 ha trong vụ Đông Xuân tới, cần điều hành giảm còn bình quân dưới 8.500m3/ha.

Dự kiến, trong năm 2017 công ty phục vụ sản xuất nông, công nghiệp và sinh hoạt vào khoảng 1.053.500 triệu m3. Trong đó, lượng nước tưới phục vụ nông nghiệp 1.048.500 triệu m3; cấp nước phục vụ công nghiệp 5 triệu m3.

Theo đó, Công ty sẽ cấp nước phục vụ tưới, tiêu (kể cả bơm tưới) cả năm 2017 là 148.000 ha, bằng 101,23 % so với năm 2016, chủ yếu tăng ở vùng tưới kênh Tân Biên. Trong đó, vụ Đông xuân 2016 – 2017 phục vụ  cho 47.500 ha; vụ Hè Thu 2017 phục vụ cho 49.000 ha; vụ Mùa 2017 phục vụ cho 51.500 ha gồm lúa, rau màu, nuôi trồng thủy sản, cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày với hệ thống tưới Dầu Tiếng, Trạm bơm và đập Tha La.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, thời gian đóng nước phục vụ vụ Đông xuân kết thúc vào ngày 31.3.2017; vụ Hè Thu ngày 31.7.2017 và vụ Mùa ngày 31.10.2017.

Chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất năm 2017

Đập Tha La với diện tích tưới thiết kế 3.670 ha, phục vụ cho 4 xã Thạnh Đông, Tân Phú (Tân Châu) và Thạnh Bình, Tân Phong (Tân Biên)

Ông Trần Quang Tĩnh – Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh cho biết, để đảm bảo tiết kiệm nước tưới đáp ứng nhu cầu sản xuất, Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vận hành kênh mương theo chế độ tưới ngay từ đầu vụ và thực hiện một số biện pháp chống thất thoát nước. Tiến hành tu sửa, bổ sung một số cửa cống đầu kênh các cấp, đắp chặn các kênh tiêu lớn để giữ nước, tháo dỡ ống bọng đặt trái phép, tổ chức trực canh giữ các cống lấy nước, cống điều tiết…; giao các xí nghiệp, trạm thủy lợi thống kê đề xuất vị trí đắp chặn trên các kênh tiêu gửi về Công ty.

Nhằm quản lý được nguồn nước, tránh hao phí nước ban đêm do một bộ phận người dân có thói quen lấy nước tưới vào ban đêm, hoặc lấy nhiều nước rồi xả ra kênh tiêu, Công ty sẽ phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa thống nhất lịch đóng giảm nước, dự kiến từ 16 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau sẽ mở nước, vẫn đảm bảo ban ngày có đủ lượng phục vụ cho sản xuất.

Theo Thanh Nhi (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm