Phát triển Nông nghiệp bền vững

Phát triển Nông nghiệp bền vững

Cả nước chung tay cùng Tây Ninh thực hiện mô hình điểm kinh tế nông nghiệp bền vững

Tại Hội thảo quốc tế “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hội nhập thị trường quốc tế và thực hiện mô hình điểm tại Tây Ninh”, tổ chức vào ngày 6.1.2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình có bài phát biểu về vấn đề chính sách của Đảng và Nhà…