Dịch vụ chăm sóc mai

Dịch vụ chăm sóc mai

Dịch vụ chăm sóc mai: Đôi bên cùng được lợi

Có chậu mai nở đẹp trong mấy ngày tết ở nhà thì ai cũng thích, nhưng để ở nhà quanh năm thì không có thời gian, điều kiện chăm sóc. Thế là xã hội phát sinh dịch vụ chăm sóc mai để người làm nghề này vừa có thu nhập, vừa giúp cho những người thích yêu hoa mai có chỗ gửi chăm sóc mai. Thật là đôi bên…