Chính sách Bảo mật

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin của bạn khi có yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích thông tin được thu thập.

Điều 1: Thu thập thông tin

1.1. Thu thập tự động:

Chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP và các thông tin web tiêu chuẩn khác của bạn như: loại trình duyệt, các trang bạn truy cập trong quá trình sử dụng dịch vụ, thông tin về máy tính & thiết bị mạng v.v… cho mục đích phân tích thông tin phục vụ việc bảo mật và giữ an toàn cho hệ thống.

1.2. Thu thập từ các khai báo của chính bạn:

Các thông tin do bạn khai báo cho chúng tôi trong quá trình làm việc như: đăng ký tài khoản, tham gia bình luận, thông tin liên hệ… cũng sẽ được chúng tôi lưu trữ phục vụ công việc Chăm sóc Khách hàng sau này.

1.3. Thu thập thông tin thông qua việc đặt Cookies:

Khi bạn truy cập website, chúng tôi (hoặc các công cụ theo dõi hoặc thống kê hoạt động của website do các đối tác cung cấp) sẽ đặt một số File dữ liệu gọi là Cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của bạn.

Một trong số những Cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho bạn trong quá trình sử dụng, ví dụ như: lưu Email của bạn trong trang đăng nhập để bạn không phải nhập lại v.v…

Ngoài ra, việc sử dụng Cookies này còn nhằm mục đích phục vụ quảng cáo:

  • Cho phép các đối tác bên thứ ba, bao gồm cả Google, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo dựa trên lần truy cập trước của người dùng đến website.
  • Cho phép Goolge và các đối tác của mình sử dụng cookie DoubleClick để phục vụ quảng cáo đến người dùng dựa vào chuyến thăm của người dùng đến website và/hoặc các trang web khác trên Internet.
  • Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DoubleClick cho quảng cáo dựa trên sở thích bằng cách truy cập Cài đặt Quảng cáo.

1.4. Thu thập và lưu trữ thông tin trong quá khứ:

Bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng tương ứng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

Điều 2: Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Hầu hết các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của các bạn bằng các hình thức như: mật khẩu, tường lửa, mã hóa cùng các hình thức thích hợp khác và chỉ cấp phép việc truy cập và xử lý dữ liệu cho các đối tượng phù hợp, ví dụ chính bạn hoặc các nhân viên có trách nhiệm xử thông tin với bạn thông qua các bước xác định danh tính phù hợp.

Điều 3: Sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được sẽ được chúng tôi sử dụng để:

  • Cải tiến dịch vụ, nội dung và hình thức của website.

Điều 4: Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của chính bạn hoặc khi chúng tôi buộc phải tuân thủ theo các quy định pháp luật hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan công quyền có thẩm quyền.

Điều 5: Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách Bảo mật nào trên trang này và nếu những thay đổi này quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo nổi bật hơn (bao gồm, đối với một số dịch vụ nhất định, thông báo bằng email về các thay đổi của Chính sách Bảo mật).

Phản hồi

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách Bảo mật này qua trang Liên hệ hoặc qua email [email protected].

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 11 năm 2016