Cần sớm hoàn chỉnh các thủ tục để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đối với 5/8 xã điểm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) năm 2017 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016-2020, diễn ra vào sáng 22.3.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, có 8 xã điểm được tỉnh chọn để đầu tư đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó 5 xã có khả năng đạt và được công nhận là Thái Bình (Châu Thành), Thanh Phước (Gò Dầu), Mỏ Công (Tân Biên), Trường Tây (Hòa Thành) và Gia Lộc (Trảng Bàng); 3 xã Cầu Khởi (Dương Minh Châu), Long Chữ (Bến Cầu) và Tân Hưng () không thể hoàn thành 19/19 tiêu chí về .

Tuy nhiên, việc hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, thủ tục hồ sơ ở nhiều xã còn chậm, dẫn đến công tác thẩm định chậm. Từ đó, UBND tỉnh chưa thể tiến hành công nhận các .

Theo Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Tây Ninh, đến nay chỉ có 1/5 huyện (Trảng Bàng) phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đã gửi hồ sơ đề nghị xét công nhận. Qua thẩm định của các sở, ngành, tính đến ngày 16.3.2018, xã Gia Lộc còn 2 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 3, 5).

Thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ bản cần sớm hoàn thiện hồ sơ

Thực hiện các tiêu chí về xây dựng cơ bản cần sớm hoàn thiện hồ sơ – Ảnh minh họa

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến yêu cầu các địa phương, ngành chức năng thực hiện tốt công tác phối hợp, sớm hoàn thành thủ tục để các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 4 này.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ trong XDNTM, vai trò của mình là chính, nhà nước chỉ định hướng và hỗ trợ. Kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM các cấp. Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ nguồn vốn để phân bổ kịp thời, hợp lý.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành Công an nghiên cứu tiêu chí 19 về an ninh trật tự, đối với các vụ án trọng điểm cần xem xét đó là nguyên nhân khách quan hay chủ quan…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm