Căn cứ Láng – Chà Là được xếp hạng di tích cấp tỉnh

Căn cứ Láng – Chà Là, thuộc ấp Láng, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu được Chủ tịch UBND tỉnh ký bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh – thành phố theo Quyết định số 2619, ngày 17.11.2017.

Căn cứ Láng – trong 2 thời kỳ  kháng chiến là khu căn cứ rộng lớn, rừng liên hoàn, sông suối, bàu, đìa tạo thành thế trận hiểm trở (bao gồm các xã Phước Minh, Phước Ninh, Láng – ngày nay).

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, căn cứ là nơi đóng quân, chiến đấu của Chi đội 11 – Lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Tây Ninh, sau này phát triển thành Trung đoàn 311. Năm 1951, Tiểu đoàn 306 của tỉnh thành lập cũng tiếp tục chọn căn cứ Láng làm nơi đứng chân hoạt động.

Từ năm 1955 – 1959, căn cứ  Láng – Chà Là  là nơi Tỉnh ủy Tây Ninh, Huyện ủy nương náu, lãnh đạo quần chúng đấu tranh chính trị chống lại Luật 10/59 của địch.

Từ năm 1965 – 1968, căn cứ là nơi tạm dừng chân, nơi giấu quân củng cố lực lượng, huấn luyện của các đơn vị Q761, Q762, Q763, Công trường 9, Q16 (Trung đoàn 16) – Quân giải phóng miền Nam.

Từ năm 1968 – 1974, căn cứ là nơi Đoàn Hậu cần 82 đặt kho trạm, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho các đơn vị quân giải phóng miền Nam trong các chiến dịch tổng tấn công năm 1968, năm 1972 và chuẩn bị cho tổng tấn công, nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Đây là vùng căn cứ có tuyến đường giao liên các đoàn cán bộ, các lực lượng của Trung ương Cục, tỉnh, các huyện đi xuống địa bàn và liên thông với các căn cứ cách mạng ở Trảng Bàng, Gò Dầu về tận Củ Chi – Sài Gòn.

Đối với phong trào cách mạng ở địa phương, từ năm 1960 đến ngày quê hương giải phóng năm 1975, căn cứ Láng là nơi lãnh đạo phong trào kháng chiến của chi bộ .

Căn cứ Láng – Chà Là được xác định là cửa ải tiền tiêu, là nơi án ngữ đường vào trung tâm căn cứ Dương Minh Châu. Vì thế, địch đã dùng nhiều loại vũ khí đánh phá ác liệt nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng của ta ở vùng ven căn cứ. Nơi đây đã ghi nhận nhiều chiến công hiển hách của dân và quân căn cứ Dương Minh Châu và xã Chà Là.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm