Các hoạt động kỷ niệm 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển: phấn đấu đạt tiến độ các mục tiêu kế hoạch

Ngày 13/7/2016, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức nhằm chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong các chương trình đang triển khai thuộc Đề án tổ chức kỷ niệm (1836 – 2016).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Ban thường trực trình bày báo cáo tiến độ và đề xuất một số nội dung thực hiện kế hoạch triển khai Đề án. Thành viên Ban Tổ chức đã đề xuất và góp ý một số nội dung về Hội chợ triển lãm Công – Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ – Tây Ninh năm 2016, khánh thành các công trình Cổng chào Tây Ninh và Cầu Bến Đình, chương trình Lễ Kỷ niệm tại Tỉnh ủy và chương trình nghệ thuật đêm 9/9/2016.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển yêu cầu các sở, ngành khẩn trương thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch đã đề ra  và bổ sung vào Kế hoạch nội dung khánh thành các công trình Cổng chào Tây Ninh và Cầu Bến Đình, đồng thời có Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hai nội dung trên. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thường trực Ban Tổ chức tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh nội dung các hoạt động và chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát nội dung, chương trình các hoạt động, danh sách và số lượng khách mời, đặc biệt là chương trình Lễ Kỷ niệm tại Tỉnh ủy và chương trình nghệ thuật đêm, đảm bảo các hoạt động diễn ra chu đáo, ý nghĩa và thành công.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm