Các hoạt động kỷ niệm 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển: Đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu

Ngày 14/6/2016, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động đã chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức nhằm chỉ đạo một số nội dung trọng tâm trong các chương trình đang triển khai thuộc Đề án tổ chức kỷ niệm (1836 – 2016) được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 14/7/2015.

Toàn cảnh cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Dương Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Ban thường trực trình bày báo cáo tiến độ và đề xuất một số nội dung thực hiện kế hoạch triển khai Đề án. Thành viên Ban Tổ chức đã cho ý kiến về các đề xuất và góp ý một số nội dung về Hội chợ triển lãm Công – Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ – Tây Ninh năm 2016, bình chọn và tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu, chương trình Lễ Kỷ niệm tại Tỉnh ủy và chương trình nghệ thuật đêm 9/9/2016.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển cho biết, đến thời điểm này, các hoạt động cơ bản đảm bảo tiến độ, diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra, và đều đạt yêu cầu. Hiện nay, các hoạt động chuyển qua giai đoạn nước rút, để tiến tới hoạt động chính là Lễ Kỷ niệm 180 năm – Tây Ninh hình thành và phát triển vào ngày 9/9/2016, các hoạt động trong thời gian sắp tới phải được tố chức chu đáo, có chất lượng và thể hiện tính chủ động. Các hoạt động lớn: Bình chọn và tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu, Hội chợ triển lãm Công – Thương vùng kinh tế Đông Nam Bộ – Tây Ninh năm 2016, Triển lãm hình ảnh Tây Ninh xưa và nay… phải có Ban Tổ chức cho từng hoạt động, có kế hoạch và chương trình hoạt động cụ thể, phân công thành viên. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thường trực Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và một số ngành, đơn vị có liên quan tổ chức họp báo thông báo tiến độ, các hoạt động của Đề án trong tháng 6 năm 2016.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm