Bến Cầu: Hoàn thành việc nâng cấp 6 tuyến kênh trên hệ thống trạm bơm Bến Đình

Nhiều năm qua, với trạm bơm Bến Đình công suất thiết kế 850 ha, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh quản lý và điều tiết nước phục vụ bơm tưới sản xuất cho các xã Tiên Thuận, Long Thuận, Lợi Thuận và thị trấn Bến Cầu.

Đoạn kênh chính K5+175 dài 500m đã hoàn thành, chờ nghiệm thu để đưa vào sử dụng dẫn nước tưới cho vụ Hè Thu này

Đoạn kênh chính K5+175 dài 500m đã hoàn thành, chờ nghiệm thu để đưa vào sử dụng dẫn nước tưới cho này

, kênh mương hoàn chỉnh đã thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu và đa dạng hóa cây trồng trong vùng tưới; các loại cây trồng chính như lúa, mía, mì, thuốc lá vàng, bắp, đậu phộng, cây ăn quả đều phát triển khá, góp phần nâng cao cuộc sống cho nông dân.

Tuy nhiên, do sử dụng nhiều năm, đến nay hệ thống kênh tưới của trên cánh đồng ở một số xã nói trên và có cao trình bờ thấp, chỉ bằng với mặt đất ruộng.

Việc này dẫn đến tình trạng, khi mùa mưa đến, nguồn nước mưa tập trung chảy vào kênh chính và tiêu vào cuối kênh, khi cán bộ thủy nông điều tiết nước tập trung chỉ tưới được khu vực cuối kênh, một phần bị chảy tràn ra ngoài, gây lãng phí.

Từ kiến nghị của nông dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, Công ty TNHH MTV Khai thác Tây Ninh đã đầu tư hơn 300 triệu đồng nâng cấp 6 tuyến kênh có tổng chiều dài 3.174m, gồm: tuyến kênh N2 dài 957m, N4 dài 937m, N6 dài 235m, N8 dài 477m, N8-3 dài 68m và kênh chính (đoạn k5+175) dài 500 m, với chiều cao mặt kênh được nâng tường bê tông và đắp đất cao từ 0,3 đến 0,4 m.

Sau thời gian thi công khẩn trương, đến nay 6 tuyến kênh này đã hoàn thành và sẵn sàng đưa nước tưới phục vụ cho vụ hè thu năm 2018 này.

Ngoài ra, ngành thủy lợi tỉnh và huyện còn tích cực vận động nhân dân trong khu vực tự đào, đắp phần đất của kênh mương cấp 3 (nội đồng) như đã phân cấp để dẫn nước vào ruộng tưới, để tăng năng cây trồng.

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm