Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Địa điểm Chiến Thắng Tua Hai

Chiều 26.10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Địa điểm Chiến Thắng Tua Hai”.

Quang cảnh hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Địa điểm Chiến Thắng Tua Hai

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo lần này nhằm tìm ra thực trạng, nguyên nhân, giải pháp để và phát huy giá trị của di tích, phục vụ có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống; gắn kết và phát huy giá trị di tích với của tỉnh.

Địa điểm là di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi ghi dấu một sự kiện lịch sử quan trọng, có tính chất bước ngoặt, mở ra phương thức đấu tranh cách mạng mới cho  ở miền Nam, giai đoạn chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công đánh bại quân thù, tạo ra thế chiến lược hai chân, ba mũi, ba vùng.

Với ý nghĩa lịch sử to lớn, được UBND tỉnh, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch định hướng chọn là một trong những di tích điểm của tỉnh cần được tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị gắn với quy hoạch phát triển về du lịch.

Di tích Lịch sử Địa điểm Chiến Thắng Tua Hai

Di tích Lịch sử Địa điểm Chiến Thắng Tua Hai

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia tham luận một số nội dung về công tác giác dục truyền thống qua hoạt động chăm sóc di tích lịch sử văn hóa trong hệ thống trường học thông qua phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; vai trò của thanh niên trong hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa và quảng bá, phát triển du lịch trên địa bàn Tây Ninh; vai trò của cộng đồng trong bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử Địa điểm Chiến Thắng Tua Hai…

Theo Tây Ninh Online

Bạn có thể quan tâm