Ban quản lý Núi Bà xây dựng Công sở văn minh sạch đẹp

Hưởng ứng cuộc vận động của Ban chấp hành Công đoàn về xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp trong cơ quan, đơn vị. Dưới sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Ban quản lý Khu DTLSVH-DT và DL Núi Bà cùng với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên đã tích cực tham gia và hưởng ứng phong trào giữ gìn công sở xanh, sạch, đẹp; bảo vệ môi trường trong khuôn viên cơ quan và khu vực công cộng nơi cơ quan đóng trụ sở.

Cán bộ BQL Núi Bà đang dọn vệ sinh nơi làm việc

Cán bộ BQL Núi đang dọn vệ sinh nơi làm việc

Ngoài ý thức tự giác hành động trong mỗi cán bộ, nhân viên, công đoàn Ban quản lý còn tổ chức cho nhân viên lao động định kỳ vào thứ sáu của tuần thứ ba hàng tháng. Toàn thể cán bộ, nhân viên Ban quản lý tích cực hưởng ứng phong trào, ngoài ra còn tuyên truyền cho người dân trong khu vực nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng để môi trường xung quanh chúng ta ngày càng được xanh, sạch, đẹp.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh

Bạn có thể quan tâm