75% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo

Theo lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tỷ lệ người lao động tìm được việc làm sau đạt 75%.

Học viên học nghề cạo mủ cao su

Học viên học nghề cạo mủ cao su

Xung quanh vấn đề đào tạo nghề cho , Giám đốc Sở LĐTB&XH, bà Võ Thanh Thủy cho biết, qua 3 năm (2013-2015) thực hiện Đề án đào tạo nghề cho , Tây Ninh đã đào tạo nghề cho 17.103 .

Số lao động nông thôn tốt nghiệp có chứng chỉ nghề là 12.694 người, chiếm tỷ lệ 74,22%.

Số lao động có việc làm sau khi học nghề 9.520 người, chiếm tỷ lệ 75% so với tổng số lao động tốt nghiệp có chứng chỉ nghề (mục tiêu đề ra ít nhất 70% có việc làm).

Trong 10 tháng của năm 2016, toàn tỉnh đã mở được 122 lớp đào tạo nghề trên tổng chỉ tiêu 150 lớp.

Theo lãnh đạo Sở LĐTB&XH, tình trạng bất cập trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn (học xong không tìm được việc làm) là có nhưng không nhiều.

Theo Đ.V.T (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm