5 xã ở Tây Ninh được thưởng công trình phúc lợi

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 51 đơn vị cấp huyện và 359 xã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức ”, giai đoạn 2011-2015.

Trong đó, Tây Ninh có 5 xã được khen thưởng bao gồm: Long Thành Trung (Hòa Thành), An Tịnh (Trảng Bàng), Bến Củi (Dương Minh Châu), Bình Minh (thành phố Tây Ninh) và Thạnh Bình (Tân Biên).

Làm đường nông thôn ở Tây Ninh - Ảnh minh họa

Làm đường nông thôn ở Tây Ninh – Ảnh minh họa

Về mức khen thưởng, với cấp tỉnh, thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỷ đồng; với cấp huyện, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỷ đồng; cấp xã được thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng.

Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương là 1.259 tỷ đồng từ ngân sách trung ương; trong đó 638 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn lại giai đoạn 2014-2015; 445,8 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa phân bổ và 175,2 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Thái Thành (Tây Ninh Online)

Bạn có thể quan tâm